Календар

Prepodavame.bg

Карта

 

Полезни връзки

 

На 23.02.2023 г. учениците от VI клас и учителският състав от ОУ “Христо Ботев“ с. Горица, общ. Поморие, взеха участие в обучение на тема: Какво е “Дигитална раница” и как да работим с нея?

Електронната платформа Дигитална раница е разработена по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Идеята започва да се развива още през 2018 г. от екипа на МОН. В процеса на развитие, като основната цел се откроява справянето с предизвикателствата при неприсъствена форма на обучение, както и подпомагането на индивидуалния подход на учителя към ученика при останалите форми на обучение. Платформата предлага:

  • Достъп до богат набор от безплатно дигитално образователно съдържание за учениците от 1 до 12 клас
  • Бърз и лесен достъп до множество приложения за виртуални класни стаи, електронни учебници и др.
  • Възможност за родителите да следят академичното развитие на техните деца, като получават актуална информация за оценки, отсъствия и задания.
  • Възможност за създаване, възлагане и изпълняване на задания за самостоятелна работа на учениците.
  • Софтуер за създаване на дигитално съдържание с интуитивен интерфейс и множество инструменти за вмъкване, обработка и чертане на графични елементи.

            Благодарение, на всички тези възможности, всеки ученик ще може да поддържа и надгражда постигнатото ниво, да организира лесно своята самоподготовка, да разшири и задълбочи знанията си в направления в които има интерес и в крайна сметка да постига по-високи резултати.

            Учителите от своя страна, ще имат възможността и да разработват уроци по учебния материал, съгласно своите собствени виждания и идеи, които уроци ще увеличават, актуализират и надграждат съдържанието на платформата.

Добре дошли

 

В далечната 1842 година родолюбиви хора се захванаха с благоугодно и спасително дело – да дадат образованието на децата си. Те поставиха началото на просветата в малкото село Горица.

Забележителна в историята на училището остава 1907г.. Тогава по инициатива на Драгни Грозев, в с. Горица е основана първата прогимназия в Поморийска околия. Много трудности е преживяло нашето училище, но учителите никога не са падали духом, и с общи усилия и съдействието на директора и училищното образование през 1933 г. е построена новата сграда на училището.

Днес, ОУ "Христо Ботев" - с. Горица се стреми да запази постигнатите върхове в учебната работа и да осъществи обучение, съобразено със световните образователни тенденции и технологии. Учителите се стремят да създадат за учениците един прекрасен свят, изпълнен с обич и доверие.

Подхождайки с много любов, търпение, професионализъм и уважение към личността на детето, ние се грижим за неговото пълноценно физическо и духовно израстване. Децата са надеждата на идващото утре. Вярваме, че всяко дете има свои идеи, мечти и талант. Днешните възпитаници на училището са достойни приемници на традициите.

Стремежът на училищното ръководство и педагогическият колектив е да реагира адекватно на промените, а с мъдрост и грижа да утвърди позитивното отношение към живота. И както е казал Пиер Буаст - "Образованието е съкровище, трудът - ключ към него".